Tuyển dụng

PEAPROS có những vị trí và công việc cơ hội và cạnh tranh trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, phù hợp với các ứng viên từ sinh viên mới tốt nghiệp đại học đến các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
PEAPROS là một nhà tuyển dụng dựa trên các nguyên tắc bình đẳng. Các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được xem xét tuyển dụng không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, bản dạng giới hoặc khuyết tật.

Công việc Địa điểm Lĩnh vực Hạn nộp
Chuyên gia Tăng cường Năng lực Hà Nội Capacity Building 30/09/2021
Giám đốc Tăng cường Năng lực Hà Nội Capacity Building 31/07/2021
Điều phối viên Tăng cường Năng lực Hà Nội Capacity Building 19/05/2021