Thành viên
Đinh Phương Thảo
Giám đốc Tăng cường Năng lực - Làm việc tại Dự án USAID Learns
Thạc sĩ Kinh Tế

Phone: +84(0)983542211

Email: phuong.thao.dinh@gmail.com


TÓM TẮT
CÔNG VIỆC
 • Giám đốc Tăng cường Năng lực (T10/2021 - nay)
  Dự án USAID Learns
 • Chuyên gia Xây dựng năng lực (2020 - T10/2021)
  Dự án USAID Learns
 • Cán bộ dự án (2015 - 2020)
  GIZ Việt Nam
 • Trợ lý dự án (2013 - 2015)
  Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, Liên hợp quốc
 • Cán bộ dự án (2009 - 2011)
  Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB)
GIÁO DỤC
 • Thạc sĩ Kinh tế
  Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne (Paris XII) Créteil, Cedex, Pháp
 • Cử nhân Kinh tế Đối ngoại
  Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam