Thành viên
Beate Bjelke
Cố vấn
Cử nhân Sư phạm Xã hội

Phone:

Email:


TÓM TẮT
Beate Bjelke là nhà tư vấn và đào tạo quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức công lập và tư nhân, tập trung vào các lĩnh vực lãnh đạo, truyền thông và phát triển tổ chức. Bà đã được cấp chứng chỉ EMCC ở cấp độ chuyên gia, đã thực hiện hơn 35 nhiệm vụ để đào tạo khả năng lãnh đạo có sự tham gia, kỹ năng đa văn hóa, dẫn đầu thay đổi và lãnh đạo quốc tế.
CÔNG VIỆC
GIÁO DỤC
  • Cử nhân Sư phạm Xã hội
    Đại học Oslo, Na Uy