Thành viên
Robert Mellor
Cố vấn
Tiến sĩ Cải cách kinh doanh, sáng tạo và đổi mới

Phone:

Email:


TÓM TẮT
Với hơn 35 năm kinh nghiệm, Tiến sĩ Robert Mellor là một nhà quản lý và chuyên gia về cải cách chính phủ, phát triển tổng hợp địa phương, lập kế hoạch chiến lược, chính sách, phi tập trung hóa và xây dựng năng lực thể chế, dựa trên cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới. Ông có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế và trình bày tại các chương trình đào tạo và tập huấn cho các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp, cũng như nhân viên ở tất cả các cấp. Ông có mạng lưới đối tác và khách hàng sâu rộng tại các quốc gia ở Châu Á/ Thái Bình Dương cũng như dày dặn kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tiễn về các vấn đề phát triển và cải cách hành chính của khu vực. Trong hơn tám năm, ông là Phó Chủ tịch Mạng lưới quốc tế của các Viện Nghiên cứu và Đào tạo Chính quyền Địa phương (LOGOTRI) và nguyên là Giám đốc Chương trình của Trung tâm UTS dành cho Chính quyền Địa phương - cũng là trụ sở Australian Centre for Excellence for Local Government. Ông đã được chọn trở thành thành viên của Liên hợp quốc gồm các Chuyên gia Chính phủ và Nghị viện. Robert hiện đang làm việc tại Hà Nội, Việt Nam và làm tư vấn độc lập cho Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ cũng như các khách hàng thuộc khối tư nhân.
CÔNG VIỆC
  • Cố vấn Quản trị và Tăng cường năng lực
GIÁO DỤC
  • Tiến sĩ Cải cách Kinh doanh, Sáng tạo và Đổi mới - Nhà nước và Tư nhân
    Đại học Công nghệ Sydney