Thành viên
Elsa Colacios
Cố vấn
Thạc sĩ Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp

Phone:

Email:


TÓM TẮT
Elsa nhận Bằng Thạc sĩ về Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp vào năm 2008 và Bằng Sau Đại học về Quan hệ Công chúng vào năm 2004 tại Barcelona (Tây Ban Nha). Bà có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị & truyền thông, đạt được những thành tích xuất sắc trong quản lý dự án và sự kiện. Bà có dày dặn kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp trong các ngành công nghệ thông tin, tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, v.v...
CÔNG VIỆC
GIÁO DỤC
  • Thạc sĩ Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (2008)