Thành viên
Lê Quang Trung
Giám đốc Nghiên cứu
Master of Urban and Regional Planning

Phone: +84 (0)903434569

Email: trunglq@peapros.com


TÓM TẮT
Lê Quang Trung nhận bằng Thạc sỹ về Quy hoạch đô thị và vùng của Đại học Hawaii năm 2005, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực theo dõi – đánh giá (M&E). Anh có nhiều năm công tác trong các cơ quan chính phủ về môi trường, giáo dục, và nông nghiệp, phát triển nông thôn. Trong quá trình làm việc tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, anh tham gia các công tác nâng cao năng lực chính sách, lập kế hoạch, cải cách hành chính, điều phối ngành, áp dụng tiếp cận quản lý dựa trên kết quả, tiếp cận khung logic, quản lý dự án/chương trình, theo dõi và đánh giá. Anh có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc tại tổ chức phi chính phủ quốc tế, tham gia vào xây dựng, triển khai và điều phối các dự án.
CÔNG VIỆC
 • Phó giám đốc | 2020 – Nay
  Công ty Cổ phần Tư vấn PEAPROS, Việt Nam
 • Cán bộ Chương trình Môi trường | 2015 – 2019
  Quỹ Châu Á, Việt Nam
 • Cán bộ Nghiên cứu | 1998 – 2006
  Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Quốc gia (CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
GIÁO DỤC
 • Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị và Vùng (MURP)
  Đại học Hawaii tại Manoa, Honolulu, Hawaii, Mỹ
 • Cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh
  Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội, Việt Nam
 • Cử nhân Khoa học Môi trường
  Đại học Quốc gia, Việt Nam

KỸ NĂNG

Điều phối chương trình

Giám sát & Đánh giá

Cách tiếp cận có sự tham gia

Đánh giá năng lực tổ chức

Xây dựng năng lực

Truyền thông

 

THÀNH TÍCH
Học bổng của Trung tâm Đông Tây dành cho Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị và Vùng tại Đại học Hawaii ở Manoa, Hoa Kỳ.


NGOẠI NGỮ
Tiếng Anh: Thành thạo