Thành viên
Lê Minh Tuấn
Chuyên gia tư vấn
Thạc sĩ Kinh tế doanh nghiệp, Tài chính và Ngân hàng

Phone: +84 (0)968982985

Email: minhtuan.lee85@gmail.com


TÓM TẮT
11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng với vai trò nghiên cứu viên cho Công ty Đầu tư tại Anh và quản lý dự án tại hai Ngân hàng Thương mại lớn tại Việt Nam. 2 năm kinh nghiệm giảng dạy cho học viên ACCA, đào tạo và tập huấn cho các chủ doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức tài chính, kỹ năng quản lý và quản trị rủi ro. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tập đoàn trong hoạt động M&A, nghiên cứu thị trường, chiến lược tài chính và phát triển kinh doanh, thiết lập ERP/MES, tích hợp ERP với Sale center trong kinh doanh trực tuyến/thương mại điện tử
CÔNG VIỆC
 • Phân tích cơ bản (2011 - 2014)
  SF GLOBAL FUND EAD- Chi nhánh Vương quốc Anh
 • Nhân viên rủi ro tín dụng (2015)
  Ngân hàng Quân Đội
 • Thành viên ban Phát triển Chiến lược ngân
  NCB
 • Giám đốc đào tạo (2018 - 2019)
  Unity Academy Training Center. Ltd
 • Người đồng sáng lập - Giảm đốc điều hành (2017 - nay)
  Green Clover Leaves Investment Consulting Company., Ltd
GIÁO DỤC
 • Cử nhân Tài chính - Kế toán - 2013
  East London University
 • Thạc sỹ Kinh tế, Ngân hàng và Tài chính - 2015
  Portsmouth University (UK)