Thành viên
Nguyễn Ngọc Tuấn
Chuyên gia tư vấn
Cử nhân Kế toán và Kiểm toán/ Luật

Phone: 0912171042

Email: tuan.ktvhn@gmail.com


TÓM TẮT
20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán và Tài chính, đặc biệt là Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro hoạt động, Kế hoạch tái cấu trúc tài chính, Kiểm soát chất lượng và Quản lý năng suất. 10 năm làm Giám đốc điều hành Hãng kiểm toán quốc tế Unistar với hơn 100 nhân sự. Cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tài chính tập trung vào GOE (Doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chính phủ) và khu vực FDI trong các ngành sản xuất, dệt may, xây dựng, công nghệ và các ngành khác. Dự án hợp tác với Oxfam, Csip để hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn và doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Tập huấn và cố vấn cho các chủ doanh nghiệp nhỏ để cải thiện hệ thống kế toán và quy trình sản xuất. Tư vấn độc lập về quản lý rủi ro kinh doanh, kiểm toán nội bộ, quản lý chất lượng và năng suất, thiết lập ERP/MES kết hợp với hệ thống chuỗi cung ứng bao gồm quy trình bán hàng cho nền tảng thương mại điện tử.
CÔNG VIỆC
 • Quản lý lĩnh vực Kiểm toán (2002- 2009)
  Công ty Kiểm toán KTV
 • Đồng sáng lập/ Giám đốc điều hành (2009 - 2019)
  Công ty Kiểm toán quốc tế Unistar
GIÁO DỤC
 • Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - 2002
  Đại học Phương Đông
 • Cử nhân Luật ứng (2007
  Đại học Luật Hà Nội