Thành viên
Nguyễn Thị Thu Hằng
Chuyên gia Tăng cường Năng lực - Làm việc tại Dự án USAID Learns
Thạc sĩ Nghiên cứu Giáo dục

Phone: +84 988 191 097

Email: ngthuhang@gmail.com


TÓM TẮT
Hằng là một chuyên gia học thuật tận tâm với mười sáu năm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy, thiết kế giáo trình, kiểm tra và đánh giá, và đào tạo giáo viên. Có kỹ năng trong việc phát triển môi trường học tập kích thích, vui vẻ và đa dạng để phù hợp với người học ở các độ tuổi và phong cách khác nhau. Có năng lực lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các sự kiện học tập cho sinh viên và các chương trình phát triển chuyên môn cho đội ngũ giảng viên. Kỹ năng giao tiếp tốt; có thể thiết lập mối quan hệ tích cực với sinh viên và giảng viên
CÔNG VIỆC
 • Trưởng khoa Tiếng Anh I, Khoa Sư phạm Tiếng Anh - Đại học Quốc gia (từ 2013)
  Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia
 • Phó trưởng bộ phận Quốc tế, trường Trung học cơ sở (2018 - 2022)
  Trường Quốc tế Wellspring - Hà Nội
 • Chuyên gia tăng cường năng lực (Tháng 1/ 2023 - tới nay)
  USAID Learns thực hiện bởi Social Impact
GIÁO DỤC
 • Cử nhân giảng dạy Tiếng (2005)
  Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia
 • Thạc sĩ nghiên cứu giáo dục
  Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Bỉ

NGÔN NGỮ

- Tiếng Việt: tiếng mẹ đẻ

- Tiếng Anh: IELTS 8.0 – IELTS 8.5

- Tiếng Thái: Sơ cấp

- Tiếng Pháp: Sơ cấp

KỸ NĂNG

- Bộ phần mềm Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel, Teams

- Các công cụ hỗ trợ giảng dạy và đào tạo trên web: Mentimeter, Slido, Quizizz, Quizlet, Kahoot, Jamboard, Padlet, Google Suite (Docs, Slides, Forms), Flipgrid,…

GIẢI THƯỞNG

- Quản lý xuất sắc 2018-2019/2019- 2020, Quản lý xuất sắc Học kỳ 2 2020-2021, Học kỳ 1 2021-2022 do Hiệu trưởng Wellspring trao tặng

- Nhà giáo ưu tú năm 2012 – 2013 / 2013 – 2014 / 2014 – 2015, 2015 – 2016 do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng

- Học bổng Song phương Bỉ dành cho chương trình Thạc sĩ, do Cơ quan Phát triển Bỉ, Bỉ trao tặng, năm 2010