Thành viên
Trần Thanh Thúy
Chuyên gia Tăng cường Năng lực - Làm việc tại Dự án USAID Learns
Ngôn ngữ Anh

Phone: +84 98 876 2216

Email: rightcandidate@outlook.com


TÓM TẮT
Là một người đạt được nhiều thành tích và có thái độ làm việc tích cực, Thúy luôn được thúc đẩy bởi đam mê và trách nhiệm. Phương châm của cô là cải thiện bản thân liên tục.  Kinh nghiệm phong phú: Thúy có nhiều kinh nghiệm trong môi trường kinh doanh và tổ chức phi chính phủ, làm việc trong các công ty khởi nghiệp cho đến các tổ chức hàng đầu trong từng lĩnh vực, với nhiều đối tượng hưởng lợi như người yếu thế và người khuyết tật, đồng thời kết nối với các bên liên quan khác nhau từ quan chức chính phủ đến các bên liên quan trong khu vực tư nhân.  Tiên phong trong các chương trình đào tạo Cô khởi xướng chương trình định hướng đầu tiên tại Draeger Việt Nam, đồng thời thiết kế và hỗ trợ chương trình đào tạo dài hạn đầu tiên cho USAID Learns.  Giải thưởng cao nhất cho thành tích xuất sắc Thành tích của cô được ghi nhận trong cả hai lĩnh vực, bao gồm giải thưởng Tác động xã hội (2022), kết quả chất lượng Drager (2018) và giải thưởng Encore cao nhất Johnson & Johnson Việt Nam (2014-2016)
CÔNG VIỆC
 • Điều phối viên chuyên mônProfessional Affairs Coordinator
  Johnson & Johnson Việt Nam
 • Chuyên viên Pháp chế (2014 - 2017)
  Johnson & Johnson Việt Nam
 • Chuyên viên cao cấp về Chất lượng & Pháp chế (2017 - 2021)
  Draeger Việt Nam (DVN) & Draeger Philippines
 • Tư vấn và Giảng viên độc lập (2019 - 2021)
  Tư vấn tự do
 • Chuyên gia Tăng cường Năng lực (2021 - nay)
  USAID Learns,thực hiện bởi Social Impact
GIÁO DỤC
 • Ngôn ngữ Anh
  Đại học Hà Nội