Thành viên
Nghiêm Bá Hưng
Chủ tịch HĐQT
Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

Phone: +84 (0) 90 323 6118

Email: hungnb@peapros.com


TÓM TẮT
Nghiêm Bá Hưng nhận bằng Thạc sĩ về Hành chính công tại trường chính sách công Lý Quang Diệu, ĐHQG Singapore. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về quản lý, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá chiến lược và dựa trên kết quả, hỗ trợ đối thoại chính sách, truyền thông, quản lý thông tin, phân tích thị trường nông sản. Bên cạnh đó, anh đã và đang tham gia vào các hoạt động vận động và cải cách chính sách ở Việt Nam, xây dựng và thực hiện chiến lược Chương trình Cải cách Hành chính 2001-2010, Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm (SEDP), quy hoạch và một số chương trình nâng cao năng lực cho các cơ quan chính phủ và các đối tác thực hiện. Anh cũng tham gia tư vấn giám sát & đánh giá cho các chương trình phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, giáo dục, điện và năng lượng, môi trường và biến đổi khí hậu. Anh có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Chính phủ các cấp và với các tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan thường trực của Liên hợp quốc, các nhà tài trợ song phương và đa phương như ADB, AusAID, CIDA, DANIDA, Irish Aid, JICA, Oxfam Quebec, Sida , USAID và WB.
CÔNG VIỆC
 • Thành viên sáng lập, GĐĐH, Chủ tịch HĐQT (2007 - Nay)
  Công ty Cổ phần Tư vấn PEAPROS, Việt Nam
GIÁO DỤC
 • Thạc sĩ Quản lý Hành chính Công
  Đại học Quốc gia Singapore, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu
 • Quản lý Kinh doanh
  Đại học Bridge Business, Sydney, Úc
 • Cử nhân – Chuyên ngành tiếng Anh
  Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Khoa Anh ngữ

KỸ NĂNG

Quản lý dựa trên kết quả

Giám sát và đánh giá

Quản lý dự án

Quản lý điều hành

Quản lý thông tin

Kỹ năng giao tiếp và đa văn hóa

 

THÀNH TÍCH 

Học bổng Lý Quang Diệu cho chương trình Thạc sĩ 

 

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh: Thành Thạo