Dịch vụ cho Doanh nghiệp

Với quan điểm phát triển theo định hướng thị trường, PEAPROS đã và đang cung cấp các dịch vụ cho khối doanh nghiệp, bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc xác định các phương hướng và chính sách nhằm phát triển một hệ thống các trung tâm cung ứng sản phẩm (nông nghiệp) hiện đại tại Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, tăng cường liên kết giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam; xây dựng chiến lược truyền thông cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); hỗ trợ xây dựng thể chế cho Công ty Thoát nước Đô thị Bà Rịa, Vũng Tàu, v.v.