Khách hàng
Trong hơn 12 năm qua, đội ngũ chuyên gia của PEAPROS đã thực hiện hơn 100 dự án lớn nhỏ với hơn 50 khách hàng là các tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp thuộc cả khu vực nhà nước và tư nhân.