Dự án
Các chuyên gia tư vấn của PEAPROS có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong hệ thống các tổ chức quốc tế, các cơ quan nhà nước, khối doanh nghiệp tư nhân, các cơ quan truyền thông, nên PEAPROS có những hiểu biết sâu sắc và mối quan hệ rộng rãi với các cơ quan này.