Dịch vụ
Theo nhu cầu của từng loại công việc, PEAPROS sẽ huy động các nhóm chuyên gia bao gồm các tư vấn thường xuyên và tư vấn theo từng loại công việc cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ của các mạng lưới và chuyên gia độc lập đã được quốc tế công nhận, gồm các chuyên gia và các nhà nghiên cứu có chuyên môn lâu năm và kiến thức đa ngành hiện đang giữ vị trí hàng đầu trong các doanh nghiệp và tổ chức công và tư nhân ở trong nước cũng như trên toàn cầu.
Thế mạnh cốt lõi của PEAPROS trong tư vấn phát triển là ứng dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả và có sự tham gia trong quá trình lập kế hoạch, khung giám sát và đánh giá và học tập (MEL) cho các tổ chức, chương trình và dự án
PEAPROS đã và đang cung cấp các khóa đào tạo được thiết kế riêng hỗ trợ xây dựng và phát triển kỹ năng, năng lực cá nhân đến quản lý tổ chức
Với quan điểm phát triển theo định hướng thị trường, PEAPROS đã và đang cung cấp các dịch vụ cho khối doanh nghiệp