Thành viên
Trần Ngọc Bích
Quản lý dự án
Cử nhân Nước - Môi trường - Hải dương học

Phone: +84 (0) 818026622

Email: bichtn@peapros.com


TÓM TẮT
Trần Ngọc Bích tốt nghiệp chuyên ngành Nước - Môi trường - Hải dương học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) năm 2014. Chị đang theo học khóa Thạc sĩ của Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne - Đức về Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên. Tính đến nay, chị đã có trên 6 năm kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đa dạng sinh học, nông nghiệp, phát triển bền vững và quản lý rủi ro thiên tai, và giám sát và đánh giá. Trong những năm gần đây, chị tham gia vào các dự án phát triển với vai trò quản lý dự án, chuyên gia tư vấn về môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp. Chị có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Chính phủ các cấp và với các tổ chức quốc tế.
CÔNG VIỆC
  • Quản lý dự án, Chuyên gia tư vấn (2019 - Hiện tại)
    Công ty Cổ phần Tư vấn PEAPROS, Việt Nam
GIÁO DỤC
  • Thạc sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên
    Đại học Khoa học Ứng dụng Cologne, Đức
  • Cử nhân Nước - Môi trường - Hải dương
    Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

KỸ NĂNG

Quản lý dự án

Giám sát và đánh giá

Quản lý kinh doanh

Đào tạo kỹ năng

Quản lý thông tin

Truyền thông

 

THÀNH TÍCH

Học bổng DAAD, Erasmus+ cho chương trình Thạc sĩ

 

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh: Thành thạo